Bryt segregationen i Göteborg – utveckla Lundbybadet till stans nya centralbad och bevara ValhallabadetValhallabadet kan revitaliseras och återuppstå som en vacker anläggning för vardagsmotion i centrala Göteborg.

Göteborgs stad skulle behöva intensifiera ansträngningarna för att motverka segregation och skapa en sammanhängande älvstad genom att fördela offentliga investeringar över hela staden. Det är nödvändigt att offentliga investeringar sprids ut i hela staden, och inte koncentreras längs Västlänkens sträckning. Lundby är den snabbast växande stadsdelen i staden, med Nordens högsta byggnad, och Hisingen har lika många invånare som ett Uppsala. Därför är det hög tid för att utöka de offentliga investeringarna på Hisingen och i området kring Lundbybadet.

Simning är en fantastisk sport med få skaderisker och relativt låga kostnader för utövaren. Det krävs endast en baddräkt eller ett par badbyxor för att ta det första simtaget. Tyvärr råder det en betydande brist på simhallar och tillgängliga simtider för medlemmarna i simklubbarna. Valhallabadet förtjänar att restaureras, och Lundbybadet bör utvecklas till Göteborgs nya centralbad.

Bygg blandstad på riktigt
För att skapa en verklig blandstad i Göteborg borde det mycket omtyckta och välbesökta Valhallabadet i centrala Göteborg bevaras istället för att rivas. Beslutsfattarna och näringslivet i Göteborg borde engagera sig i att skapa en verklig blandstad. Att bevara Valhallabadet skulle utgöra ett steg i rätt riktning för att förverkliga ambitionerna om en blandstad. Dessutom saknar centrala Göteborg lokala idrottsanläggningar för vardagsmotion och vardagsidrott. Att bevara Valhallabadet är därför av stor vikt ur ett socialt perspektiv.

Valhallabadets ursprungliga simhall från 1956. Foto: Sanja Peter, Göteborgs stadsmuseum.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg
Valhallabadet är inte vilket badhus som helst, det är en kulturhistorisk kronjuvel som är utpekad i Göteborgs stads bevarandeprogram. Coronapandemin innebar nya insikter om klimathotet och att framtiden handlar om att laga, återbruka och återvinna det befintliga i mycket större omfattning. Även ambitionerna i Agenda 2030 och i Parisavtalet är högt ställda och det gäller därför för Göteborgs stad att ansvar gentemot sin omvärld och visa vad staden gör i praktiken för att minska klimatavtrycket!

Torbjörn Lindstedt, platsutveckling.se


Om kulturmiljövårdens arbete i Minneapolis-Saint Paul, USA.