BID-lagen en bidragande driver: Grönt ljus för cyklister och gående i Midtown redan 2009

Upprustningen av Avenyn i Göteborg har diskuterats under 10 år i stan men vi som bor i Göteborg har endast sett en ny arkitekttävling för gestaltningen av gatan som ett resultat av diskussionerna. Hur ser det i andra delar av världen? Vad kan vi i Sverige lära oss av t ex BID-lagstiftningen i NYC? Vilka effekter och resultat har BID-lagstiftningen givit skattebetalarna i NYC under samma tidsperiod som Avenyns utveckling diskuterats i Göteborg?

Det blev grönt ljus för utvecklingen av Midtown med cykelstråk och nya platsbildningar 2009. Nu börjar förståelsen om minskad biltrafik och ökade satsningar på attraktiva rum mellan husen och cykeltrafik landa även i Sverige. Frågan är bara om vi i Sverige verkligen har rätt verktyg för att förverkliga de stora investeringarna och ekonomi till förvaltningen av miljöerna över tid? I NYC har nämligen BID-lagstiftningen varit en avgörande driver för revitalseringen av Midtown på Manhattan.

Green Light for Midtown är initiativet i NYC som skapade bättre luft, mindre trängsel och ökad säkerhet på stadens gator och torg. Green Light for Midtown började implementeras under slutet av maj 2009, efter att borgmästare Bloombergs tillkännagivande av projektet i februari 2009. Arbetet skapade nya gångstråk i områden på Broadway och på Times Square (47:e till 42:a gatan) och Herald Square (35:e till 33:e gatan). Omfattande säkerhetsförbättringar gjordes också utmed Broadway-stråket mellan Columbus Circle och Madison Square.

Torbjörn Lindstedt, Platsutveckling.se