Utopia har återuppstått – Urbans Splash lyckade revitalisering av Park Hill i Sheffield


Går det att ompositionera förorter som förknippas med förfall, otrygghet, hög kriminalitet och gängvåld? Urbans Splash arbete med Park Hill i Sheffield är en grymt bra förebild.