Platsutveckling: Minnesota Reclaimed – från 1960- och 70-talens massiva citysaneringar till dagens positiva syn på kulturarvet som motor för regional utveckling, besöksnäring och citybranding

I Minneapolis-Saint Paul ses kulturarvet som en betydelsefull resurs för regional utveckling. Filmen ”Minnesota Reclaimed” beskriver 1960- och 70-talens massiva citysaneringar till dagens positiva syn på kulturarvet som en viktig motor för platsutveckling, besöksnäring och citybranding. Minneapolis och Minnesota är hjärtat i de gamla ”svenskbygderna”. Inom en eller ett par timmar från Minneapolis når man Lindstrom, Taylor Falls, Stillwater, Gammelgården i Scandia, Chisago Lake, Glader Cemetary och Mora.