BIDs i stadsdelen Bronx vårdar och sköter över 400 träd – det gröna gör våra städer till attraktivare handelsplatser