Stadsutveckling – Birthe & Per Arwidssons stiftelse vill lyfta konstnärlig gestaltning, arkitektur och humaniora

Svensk miljardär gör jättedonation

Birthe och Per Arwidssons stiftelse har till syfte är att stödja områdena konstnärlig gestaltning, arkitektur, statsbyggnad och humaniora. Chef för stiftelsen blir Martin Rörby medan Per Arwidsson blir ordförande.