Platsutveckling: Revitalisering av övergivna byggnader och miljöer i Chicago

Kan kultur fungera som katalysator i plats- och stadsutveckling? Theaster Gates är keramikern med ambitioner som sträcker sig långt utanför hjulet och ugnen. Hör Theasters berättelse om utvecklingen av övergivna byggnader och miljöer i ett av Chicagos bostadsområden.