Vår tids monument – skrytbyggen som kan fyllas med vad som helst

vaven_nya_parkenimg_2879_1

Är dagens monument enbart skrytbyggen för maktens egen vinning? Julia Svensson, chefredaktör för tidskriften Arkitektur och konstkritiker, vill se mer omsorgsfullt gestaltade och handfasta platser för gemenskap i en tid då våra städer blivit allt mindre gemensamma.