This is Sweden – besöksnäringen i storstäderna ökar och Norrbotten sticker ut

”Generellt är det i storstäderna som turismen har vuxit mest och snabbast de senaste åren. Norrbotten är något av ett undantag, enligt Peter Tepstra, turistanalytiker på Tillväxtverket.
– Man har blivit duktigare på att arrangera aktiviteter. Norrbotten har en hög andel långväga besökare och det är den marknaden som växt snabbast, säger han” SvD Näringsliv