European Identity – Made in Europe

European Identity – Made in Europe TRAILER from Fundacio Mies van der Rohe on Vimeo.

EU Identity – Made in Europe: Milan, CZA Cino Zucchi Architetti from Fundacio Mies van der Rohe on Vimeo.

Har arkitekturen i Europa en egen identitet? Frågan har inte ett enda svar, utan genererar en pågående reflektion om vad Europa är. Projektet stöds av Creative Europe och Mies van der Rohe Foundation.