Har världsarven utvecklats till historiska temaparker?

Gotland_Visby_ringmuren

De nästan 200 länder som har anslutit sig till Världsarvskonventionen förbinder sig att bevara de kultur- och naturmiljöer som har stor betydelse för hela mänskligheten. Men Owe Ronström, som är professor i etnologi, menar att världsarvstanken ibland kan fungera precis tvärtom. Mattias Berg SR P1 Kulturnytt