Caught by [Umeå] – vinnare av Placebrander of the Year 2014

>Caught by [Umeå]
>Avsändare: Umeå kommun
>Byrå: Hill&Knowlton/Baluba

Caught by [Umeå] skapades som ett sätt att generera uppmärksamhet i Europa kring Umeå och norra Sverige – som ett led i arbetet för Umeå som europeiskt kulturhuvudstadsår 2014. Caught by [Umeå] bestod av en digital konsttävling, Artists Caught by [Umeå] och en turné i Europa.
– Omkring 70 miljoner hörde talas om Umeå tack vare turnén och vi hade 55,000 personliga möten med européer. På flera listor över världens hetaste besöksmål i år placerade sig Umeå i toppskiktet, säger Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd i Umeå och ordförande i kulturhuvudstadsutskottet.

Priset Placebrander of the Year instiftades 2013 och premierar imponerande insatser inom platsmarknadsföring. Priset delas ut under Placebrander’s Day den 2 oktober i Åre. Med platsmarknadsföring menas insatser som i någon form syftar till att stärka en plats varumärke och generera fler invånare, besökare, evenemang, investeringar eller etableringar. Du kan tävla med en kampanj, en sajt, en app, ett evenemang eller andra typer av insatser som syftar till att stärka en plats attraktivitet. Insatsen ska ha genomförts under 2013 eller 2014. Bidragen bedöms främst utefter idé, kreativitet, genomförande, förmåga att sticka ut och effekter. www.placebrandersday.se