Stenstaden – en del av varumärket Sundsvall

Sundsvalls stenstad är en av landets bäst bevarade stadsmiljöer från det sena 1800-talet. Bevarandeinsatser i Sundsvalls stenstad har under flera decennier prioriterats både från Sundsvalls kommun och länsstyrelsen i Västernorrland. Arbetet har resulterat i en både välbevarad och trevlig stadsmiljö.

Stenstaden omfattar 51 kvarter genomkorsade av 7 längdgator och 11 tvärgator – men både dess skala på höjden och tätheten i det gamla rutnätssystemet i stadsplanen, ursprungligen upprättad av Nicodemus Tessin d.ä. 1650 – gör att man upplever den större.

Till upplevelsen bidrar naturligtvis också den arkitektoniska mångfalden, de påkostade exteriörerna och den fantasifulla utformningen av detaljer. www.stenstanvisitorcenter.se

Stenstaden är också en medlemsägd förening – ett svenskt BID – för gemensamma frågor för alla näringsidkare i Sundsvalls stadskärna. www.stenstan.se