Heldag om BIDs, stadsutveckling och platssamverkan i Göteborg den 9:e maj


Visionsbild för framtidens Gamlestaden.

Toppen. Måndag 9/5 arrangerar Business Region Göteborg och Socialförvaltning Nordost tillsammans med Stena Fastigheter, Fastighetsägarna GFR, Polismyndigheten och Fastighetsägare i Gamlestaden en heldag om BIDs och platssamverkan! 

Torbjörn Lindstedt,
platsutveckling.se

BID, stadsutveckling och platssamverkan – program den 9 maj

Kl. 9-10 Registrering, kaffe och smörgås

Kl. 10-12 Förmiddag om BID

 • Om BID, stadsutveckling och platssamverkan. Helena Holmberg, Socialförvaltningen Nordost, Göteborgs stad.
 • BID Gamlestaden – en brokig, rolig och viktig stad­sutvecklingsprocess. Möt nyckelaktörer i arbetet. Från Stena Fastigheter i Göteborg möter du VD Agneta Kores och fastighetsutvecklingschef Bodil Löfmark som pratar om vår satsning i Gamlestaden och hur vi genom samverkan skapar en långsiktig och hållbar stadsutveckling. 

Kl. 12-13 Lunch (köps separat på plats)

Kl. 13–17 Inspiration, diskussion och fikapaus

 • Om BID-verksamheter och stadsutveckling i Malmö, Stockholm och Göteborg. Hjalmar Falck, Malmö, Trond Hannerstig, Stockholm, Lena Dalerup och Lena Molund Tunborn, Göteborg
 • Svensk lag – ett hinder eller en möjlighet för BID och platssamverkan? Olle Lundin och Erika Björkdahl, Uppsala universitet
 • Effekt: BID Sofielund i Malmö. Anna-Karin Ivert, Malmö Universitet
 • Hållbar och elektrifierad mobilitet. Tor Skoglund, RISE
 • Vad säger Gamlestadens invånare efter 20 år av stadsutveckling? Ylva Noren Bretzer, Förvaltningshögskolan GU
 • Hur kan platssamverkan göra svenska samhällen till livskraftiga och trygga platser för boende, besökare och företagare? Lennart Weiss, Veidekke; Helena Olsson och Christina Heikel, Fastighetsägarna­­; Rudolf Antoni, Svenskt Näringsliv; Johan Nyhus, HSB; Helena Starfelt, Västra Götalandsregionen
 • Är BID och stadsutveckling en viktig politisk fråga? Axel Josefson (M) Göteborg, Andreas Schönström (S) Malmö, Björn Ljung (L) Stockholm, Kristina Jonäng (C), Västra Götaland, Karin Pleijel (MP) Göteborg

  Till program, anmälan och mer om konferensen hos Stena Fastigheter >>>