Motion 2017/18:363: BID-lag för långsiktighet och ökat lokalt engagemang

En etablerad samverkansmodell för revitalisering, fastighetsutveckling och förvaltning av befintliga miljöer är BID (Business Improvement District). Bryant Park i New York är en framgångssaga, vad kan vi lära oss av det i Sverige? Hans Johnsson och Torbjörn Lindstedt föreläser i Stockholms stadshus, Platsutveckling

Sedan hösten 2017 finns en motion i riksdagen om en svensk BID-lagstiftning., och vi blev i december 2017 ombedda att briefa civilminister Ibrahim Baylan och miljöminister Karolina Skog, med ansvar för stadsutvecklingsfrågor, om BID-modellen under ett möte i Göteborg.

I Sverige har vi haft BID-liknande organisationer sedan en längre tid tillbaka, och uppkomsten av dem är ofta – precis som i övriga delar av världen – att handeln i innerstäderna blivit pressad av externhandeln. Utmaningen för de svenska varianterna är ofta finansieringen och kontinuiteten, eftersom vi i Sverige normalt driver den här formen av samarbeten i projektform. En lagstiftning ger förutsättningar för stabilitet och långsiktighet, genom att de ingående parterna i ett BID avtalar om ett gemensamt åtagande i området under en längre period.

Offentlig och privat samverkan
Ett BID bygger på offentlig och privat samverkan i ett tydligt avgränsat område i en stad eller på en ort för utveckling, positionering och förvaltning av fysiska miljöer. I New York City bildas ett BID om majoriteten av ett områdes fastighetsägare beslutar sig för att gå samman. Den offentliga samarbets parten och plattformen för BID-utveckling i New York City är The NYC Department of Small Business Services (SBS).

”Business Improvement Districts (BIDs) are a key public/private partnership, helping to revitalize NYC neighborhoods and catalyze economic development throughout the City. In a BID, property and commercial owners band together as a team to promote business development and improve an area’s quality of life.”  New York City Department of Small Business Services