LALEH – Goliat

Goliat av Laleh. ”David var den yngste, och av sina bröder föraktade, sonen i en familj med fåraherdar vid Betlehem. David anlände till kung Sauls hov som harpspelare, för att lindra dennes anfäktelser av en ond ande. Fortfarande som ung pojke antog David utmaningen från filistéernas kämpe Goljat och dräpte honom med en slunga.” Wikipedia