Spännande utveckling av SKF:s lokaler till Handelskvarteret Kulan

TK Development utvecklar ett nytt handelskvarter, Handelskvarteret Kulan, i Gamlestaden i Göteborg med shopping, service, bostäder, restauranger, p-platser, kontor och kultur. www.tk-development.se