11 hotade historiska platser i USA

Den enda privatbostaden som ritats av Frank Lloyd Wright i Florida och  ett stort slavhandelscentrum i Virginia är två av platserna på årets lista över 11 hotade historiska platser i USA. Listan med USA:s 11 mest hotade historiska platser har identifierat mer än 250 hotade kulturmiljöer sedan 1988. www.preservationnation.org