Destination Åsnen – nytt destinationsdesign-koncept av YAJ arkitekter

destination_asnen_Sirkon_collage

Under 2013 utarbetade YAJ arkitekter ett destinationsdesign-koncept på uppdrag av Destination Åsnen och Graffman AB. Destinationsdesignen utfördes i samarbete med Mellgren Design, grafisk formgivare. Konceptet omfattade ett visitor center, en utkiksplattform, rastplatser med servicebyggnad, möbler för offentliga ute-rum, samt skyltprogram för cykel- och vandringsleder, info-tavlor samt Turistväg Åsnen.

destination_asnen_Rastplats-Sirkon_view5