Grattis Gothenburg City – Ostindiefararen Götheborg seglar vidare

Ostindiefararen Götheborg håller sig flytande minst två år till. En ännu okänd storsponsor har lovat ställa upp och säkra projektet. Nu planeras för en ny Kinaresa för kopian av 1700-talsfartyget, som ligger vid kaj vid norra Älvstranden i Göteborg. TT
Läs mer >>>