Seminarium och debatt om Stockholms karaktär och identitet

Stockholms karaktär och identitet bjuder på ett spännande program med forskare och praktiker som delar med sig av sina kunskaper om Stockholm och om vad karaktären och identiteten betyder för att skapa levande och framgångsrika städer.

Stockholm har formats av generationer i ett samspel mellan internationella inflytelser, lokal byggnadstradition och en storslagen natur. Sammanhanget mellan plats och arkitektonisk  utformning har varit avgörande.

De senaste årens byggnadsplaner för Stockholm, genomförda eller skisserade, har mött växande kritik för att ha missat stadens och platsens särart, stadsmiljöns betydelse för människan. Stockholms karaktär och identitet arrangeras av Samfundet S:t Erik i samarbete med Urban City Research vid Ax:son Johnsons Stiftelse och Stockholms Handelskammare.

Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia och som verkar för att konstnärliga och historiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling. Samfundet stiftades 1901 och blev därmed den första organisationen som målmedvetet verkade för bevarande och utveckling av historiska och estetiska kvaliteter och naturvärden vid Stockholms omdaning.
Läs mer >>>