Tillsammans – co-living kvadratsmart affärsmodell för den täta staden

I den täta staden, med singelhushållen som norm, har kollektivhuset fått en renässans. Det nya buzzwordet är Co-living, en kommersiell och kvadratsmart affärsmodell som öppnar upp för nya mötesplatser, hushållstjänster och social samvaro.