Turismstrategi lär av Inverness och Loch Ness Tourism BID – startar BID-förstudier i Dalarna och Värmland

Med föerbild från Skottland startas nu svenska varianter av pre-BIDs (BID-förstudier)  i Dalarna och Värmland. ” I en förstudie samverkar vi med näringen om att arbeta fram affärsplaner för besöksnäringen och handeln och restaurangerna samt en turismstrategi för kommunen. Dessa planer och strategier ska beskriva hur näring, organisationer och kommunen ska arbeta med lokal destinationsutveckling för att stärka Rättviks affärsverksamheter och attraktionskraft, berättar Tatjana Summermatter, pre-BID manager.”  Dalademokraten