BIDs – ett bra verktyg för finansiering av intressanta projekt

url

”Sedan tidigt 70-tal har cityområden över hela Nordamerika haft BID-modellen som hjälpmedel för förnyelse.”

Business Improvement Districts kan vara ett bra verktyg för finansiering av intressanta projekt i hållbar utveckling skriver arkitekten Arne Person på Göteborg 2021.
Läs mer >>>