Regalskeppet Vasa – kanon skjuter skarpt i väntan på nya helikoptrar

Kanongjutning i Tierp from Statens maritima museer on Vimeo.

Inom ramen för Vasamuseets forskningsprojekt Vasakanon, genomfördes idag en framgångsrik verkansskjutning vid Saab Bofors Test Center i Karlskoga. Skjutningen, som skedde mot en kopia av en del av Vasas fartygssida, visade att Vasas kanoner hade en avsevärd eldkraft och dessutom en förhållandevis god precision på måttliga stridsavstånd.

– Vi har varit med om något historiskt idag. Vi har, efter år av förberedelser skjutit med en exakt kopia av en av Vasas kanoner med ett resultat som vida översteg våra förväntningar. Skjutningarna kommer att ge oss svar på många av de frågor som rests inom forskningsprojektet. Vi kommer att under resterande del av veckan slutföra skjutningarna och därefter väntar ett omfattande analysarbete som kommer att utmynna i en mycket intressant forskningsrapport, säger Bertil Björkman, ordförande för Vasamuseets vänner.

Här skjuter vi kanonen from Statens maritima museer on Vimeo.