Destinationsutveckling – Bjärehalvön lockar näringslivstopparna

bastad
Bjärehalvön befäster sin ställning som landets mest attraktiva sommarregion med priser på 10-20 miljoner kronor för de hestaste husen. Här bor åtskilliga höjdare i näringslivet och drygt 300 fastighetsägare är utlandssvenskar. www.di.se