Bli en del av Manhattan och köp andelar i Empire State Building

Är du besviken över att Sverige inte har något Manhattan med skyskrapor? Nu kan du bli en del av Manhattans fastighetsägare som investerar i skyskrapor. För 323 000 dollar kan du köpa en andel i Empire State Building. The Telegraph
Läs mer >>>