Delegation från Eskilstuna skall studera samverkan och innovationskraft i New York City

bryant park

Bryant Park i New York drivs som ett BID, Business Improvement District. www.bryantpark.org

Den 16-20 april åker en delegation från Eskilstuna till New York. Målsättningen med resan är att lära sig mer om hur samverkan och innovationskraft kan förvandla en stadsdel till en levande och attraktiv stadskärna. Erfarenheterna ska användas i samband med ombyggnationen av Eskilstuna innerstad. Resan arrangeras av Fastighetsägarna Mellansverige i samarbete med Eskilstuna kommun. På resan deltar 15 personer som representerar kommunen, polis, fastighetsägare, Eskilstuna Innerstad och handlare.

Under resan får deltagarna bland annat besöka Bryant Park, som har förvandlats från ett nedgånget område med tomma lokaler till en oas som sjuder av liv och rörelse. Framgångskonceptet bakom Bryant Park är systemet med BIDs, Business Improvement Districts. Eskilstuna kommun
Läs mer >>>

Nattvakten: BIDs skapar både tryggare och säkrare miljöer -:)