Kollektivboenden 2.0: Singelföräldrar lockas av gemenskap och förenklat vardagsliv

kollektiv

Livsstil: 45 aktiva kollektivboenden finns det i Sverige i dag. Runt hälften av dem består av vanliga hyresrätter, en fjärdedel är bostadsrätter. Resten är så kallade kooperativa hyresrätter, där en förening hyr hela huset av ett bostadsbolag.

I början på 1930-talet presenterade Sven Markelius och Alva Myrdal flera projekt till kollektivhus. Det största var Alviksprojektet, det bestod av tre parallellställda höghus, 100 meter långa och tio våningar höga, omgivna av låga servicebyggnader som skulle innehålla restaurang, bibliotek och klubbrum. Projektet i Alvik genomfördes tyvärr inte men på Kungsholmen i Stockholm, John Ericssonsgatan 6, blev deras Alviksvision verklighet i mindre skala. Huvudidén i kollektivhustanken var att det skulle finnas utbildad personal som skötte barnen och personal skulle även finnas på plats nattetid, när föräldrarna var borta. Ett stort centralkök skulle spara plats i lägenheten och underlätta matlagningen för de boende.

Dagens kollektivboenden drivs inte framför allt av politiska ideal – utan av praktiska. Och nu ökar deras popularitet, i både Sverige och resten av västvärlden. SvD Näringsliv och Wikipedia
Läs mer >>>