Staden #10 Västerås

domhuset

”Mitt i Västerås ligger stadens Gå-City. När det skapades kring 1970 med varu- och parkeringshuset Punkt som sin självklarast lysande stjärna var Gå-City ett svar på bilens intåg i den svenska staden. Här skulle den gamla stadskärnan ta upp kampen med de nya storköpen. I Västerås liksom i många svenska städer innebar den nya urbana efterkrigskulturen att varuhusen tog över stadskärnorna och förvandlade dem till  – citykvarter – , ett ord som föddes under 1950-talet. Och över hela Västerås city skulle man kunna gå fritt.” Staden #10 Västerås