Är du aktiv eller passiv? Tillsammans kan vi påverka – skriv under Föreningen Fasads namninsamling för att bevara ValhallabadetValhallabadet kan revitaliseras och återuppstå som en vacker anläggning för vardagsmotion i centrala Göteborg.

Bygg blandstad på riktigt
Det omtyckta och välbesökta Valhallabadet i centrala Göteborg hotas av rivning. Göteborgs beslutfattare och näringsliv borde börja bygga blandstad på riktigt. Att bevara Valhallabadet skulle vara ett steg i rätt riktning i arbetet med att förverkliga blandstadsambitionerna. Centrala GBG saknar även lokala idrottsanläggningar för vardagsmotionen/vardagsidrotten. Anläggningen är därför viktig att bevara utifrån ett socialt perspektiv.

Valhallabadets ursprungliga simhall från 1956. Foto: Sanja Peter, Göteborgs stadsmuseum.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg
Valhallabadet finns även upptaget i Göteborgs stads bevarandeprogram ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: Ett program för bevarande, del I” och utgör därmed en viktig del av stadens kulturhistoriska bebyggelse.

Ta ansvar för klimathotet och minska klimatavtrycket
Återstarten efter pandemin innebär förhoppningsvis, att vi tar med oss nya insikter om klimathotet. Framtiden handlar därför om att laga, återbruka och återvinna det befintliga i mycket större omfattning. Ambitionerna i Agenda 2030 och i Parisavtalet är högt ställda och det gäller nu för Göteborgs stad att ansvar gentemot sin omvärld och visa vad man gör i praktiken för att minska klimatavtrycket!

Sammanfattning
Göteborg stad står inför ett vägval. Det är dags att:

  • börja bygga blandstad på riktigt,
  • börja bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg utifrån bevarandeprogrammets ambitioner,
  • börja ta ansvar för klimathotet och minska klimatavtrycket.


Länk till Föreningen Fasads namninsamling för att bevara bevara Valhallabadet!

Torbjörn Lindstedt, platsutveckling.se


Om kulturmiljövårdens arbete i Minneapolis-Saint Paul, USA.