2014 MAS Summit – Watch Live | #SummitNYC

140+ speakers and 1,000+ urban advocates are debating the future of New York City at the 2014 MAS Summit!

MAS encourages visionary design, planning and architecture that promote resilience and the livability of New York. Known for saving Grand Central Terminal from the wrecking ball and most recently spearheading the movement for a New Penn Station and the Next Madison Square Garden, MAS has been a tireless advocate for New York City for 120 years. 2014 MAS Summit

Stadens mångfald – kamp för funkisbio hyllas och MAS Summit for NYC 17 och 18 oktober 2013

bioroyStadgar för Kulturminnesföreningen Otterhällan§ 1 Föreningen har till syfte att utan vinstintresse förvärva och förvalta eller förhyra kulturhistoriskt intressanta byggnader inom centrala staden i Göteborg samt hos allmänheten väcka intresse och sprida kunskap om desamma.