BIDs i stadsdelen Bronx vårdar och sköter över 400 träd – det gröna gör våra städer till attraktivare handelsplatser

76 BIDs i NYC när 140 företagare i Bronx invigde nytt BID den 9:e januari 2019