Våra tjänster

Genom företaget – Platsutveckling.se – åtar jag mig process- och projektledning i utvecklingen av fastigheter, platser och områden. Med utgångspunkt i platsspecifika värden bistår Platsutveckling med marknadssegmentering, varumärkesutveckling, fastighetskoncept samt kommunikation. Som integrerade delar av våra uppdrag eller som enskilda uppdrag åtar vi oss:

Kommunikationsuppdrag
Marknadskommunikation via webbplats, app, kundtidning, sociala medier, events, mediaplacering och konventionell annonsering.

Workshops
Bearbeta utmaningar, bygga relationer och nätverk samt skapa nya affärsidéer och samsyn.

Föredrag, seminarier, konferenser och studieresor
Kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning , inspiration och VI-anda.

Varmt välkommen till oss!

Torbjörn Lindstedt
t +46 (0)709 59 93 62
torbjorn.lindstedt@platsutveckling.se
twitter.com/bidsinsweden

Kommentera