Hinder och möjligheter för grönskande städer – panelsamtal mellan Boverket, SKL, JM och Vasakronan under konferensen ”Låt staden grönska”

I panelen: Yvonne Svensson, ställföreträdande GD, Boverket – Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting – Nancy Matsson, chef Projektutveckling, JM –  Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan, – moderater Per Ankersjö, A Beautiful Soup.  Planera, bygg och förvalta med ekosystemtjänster för goda livsmiljöer – den 5 och 6 december 2019 arrangerades konferensen ”Låt staden grönska!” i Stockholm.

DowntownDC BID och Crystal City BID – framgång skapas genom delaktighet

Samverkan mellan den offentliga sektorn och privata verksamheter har varit nödvändigt för den lyckade revitaliseringen och utvecklingen av de centrala delarna i Washington DC. Rich Bradley, från DowntownDC Business Improvement District (BID) Corporation och Angie Fox, från Crystal City BID snackar förbättringar genom Business Improvement Districts (BIDs).


Crystal City har satt betongen i rörelse för en hälsosam livsstil och en attraktiv stadsmiljö,

The Rogers House – sirligt egnahem i prefab för småhusmarknaden


The Rogers House ritades under slutet av 1960-talet av det brittiska arkitektparet Su och Richard Rogers, tanken var ett nytt slags system för egna hem i prefab, alltså ett flexibelt småhussystem  som skulle byggas till rimliga kostnader för gemene man. Byggnaden ligger i stadsdelen Wimbledon och är sedan 2013 ”K-märkt”. Paret Rogers donerade huset till Harvard Graduate School of Design 2015.